Mångfald med maskiner

Share Button

I snart fem år har vi planerat att avverka all planterad gran på Orreviks Gård. Det rör sig om en yta motsvarande 20 rejäla fotbollsplaner, tillräckligt med ved för att värma ett hus i minst ett årtionde.

Varför gör vi det? För att jag under de fem åren jag varit här inte sett några djur i dessa skogar. De planterades på 60- och 70-talet, med bidrag från staten, på gammal ängs eller åkermark. De växer så det knakar. De står tätt. Och i skuggan av grenverket lever inget för ögat synligt.

Vår vision är att bruka gården så att vi maximerar artrikedomen. Vi vill få det att sjuda av insektssurr, att ljuda av fågelsång och att prassla av allt fler däggdjurstassar.

Tänk om igelkotten skulle återvända hit efter snart 15 års bortvaro? Vad härligt om rapphönsen hade lust att flytta hit. Eller kanske vi kan få en ekbock att välja detta som en god plats för att skapa en ny familj?

I nästan två veckor har stora skördare och skotare, enorma maskiner, brummat i dalar och på åkrar. Den fantastiska vintern har gjort markerna hårda av köld. Deras makalösa däck (24000 kronor styck!) har inte lämnat några spår. Granarna är borta. Kvar är aspar, björkar, askar, ekar, rönnar, björkar, alar, bokar, hassel, almar, lönnar, sälgar.

Och jag som alltid fruktat dessa maskiner och dess enorma kraft, är nu en konvertit. Hur annars hade vi kunnat botgöra de misstag våra förfäder begått då de sådde gran på marker som vill bära fram lövträd? Hur annars hade vi kunnat skapa en miljö som främjar allt liv, om vi inte använt oss av dessa maskiner?

Och jag är så innerligt tacksam för den goda vilja, kunskap och omsorg som skördaren Ari visat, våra konversationer om aboriginernas vardag, om hur det ser ut när en huggorm hänger uppe på en gren och föder sina ungar, rädd för att bli biten.

I vår når solens värme ända ner till marken igen på första gången sedan jag var liten. Lövträden kan breda ut sina kronverk igen. Och vi väntar med spänning på vem som ska besöka oss och göra Orrevik till sitt nya hem.

De är alla sedan länge efterlängtade.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>