Pappor Pojkar

Share Button

Pappor Pojkar är vad det låter, män och deras söner som träffas en gång i månaden på Orreviks Gård.

Vi leker, lär oss nya färdigheter, delar berättelser, lagar mat på öppen eld, knyter an till varandra och till naturen under alla årstider, alla väder.

Som pappor är vi våra pojkars främsta förebilder. Vare sig vi vill eller inte, ser våra söner upp till oss, tar efter oss och lär sig av oss.

Och trots att vi vet det, så känner du kanske som jag, att vi inte alltid räcker till.  Vi känner oss utmattade eller frustrerade. Vi kan känna oss vilsna eller i behov av att vara för oss själva en stund. Våra pojkar vill ha hjälp med något, eller svar på något, som vi helt enkelt inte kan eller vet.

Då är det ett stort stöd att ha andra män omkring oss, män med andra perspektiv än vi har, andra gåvor, en annan livsresa att ösa ur. Det både avlastar oss som pappor, och ger pojkarna ett djupare förhållande till andra män med särskilda gåvor, förmågor och energier.

Här är några andra anledningar varför pojkar i alla åldrar kan gynnas av att träffas och umgås med andra pappor.

  • Pojkar lär sig vad det är att vara man av sin pappa och andra män. De lär sig från vem vi är, inte av vad vi säger. Vem vi är, och vilka män vi är med, har stor påverkan på hur våra pojkar blir som män.
  • Att ha möjlighet att träffas med våra pojkar är en möjlighet för pojkarna att utveckla närmare relationer med andra män än sin far.
  • Pojkarna lär sig om manlighet genom att se sin pappa umgås med andra män över en längre tid, att se honom skapa tillsammans, genomgå konflikter, finna lösningar, tala om sin fru, skratta och utveckla vänskap.
  • Att leka med pojkar i olika åldrar ger de yngre tillfälle att lära sig av de som är bara några år äldre, andra pojkar de ser upp till som hjältar
  • De äldre pojkarna får tillfälle att utvecklas i sin roll som vägledare, lärare och att bli mer omhändertagande.
  • Våra barns främsta vårdnadsgivare på dagis och i skolor är oftast kvinnor. Genom att träffas med våra pojkar, får de möjlighet att i större utsträckning uppleva kärlek, omsorg, lek och färdigheter genom manliga förbilder.
  • Att träffas med våra pojkar är också en möjlighet för oss att avlasta våra fruar, att ge dem en hel dag (eller helg) för sig själva, eller att få egen-tid med enstaka barn. Det kan skapa större balans i våra familjer.
  • Under våra träffar kan vi verka som mentorer åt varandras pojkar, erbjuda dom färdigheter, perspektiv och självkännedom som deras pappa inte har möjlighet eller förmåga till. De ser att deras pappa har begränsningar, och får en djupare förståelse att olika män har olika gåvor.
  • Pappor leker och umgås annorlunda med barn än mammor gör. Vi är mycket mer risk-benägna och fysiska i vår lek. Genom att leka med andra pojkar och pappor på vårt unika sätt, lär sig barnen mer om hur de kan hantera sin ilska, aggression, styrka och balansera den med grupptillhörighet och gemenskap.

Om du tycker att det låter spännande, och om du är far till en pojke som är under 16 år, hör då av dig till mig. Vi talas vid och lär känna varandra lite mer, för att se om det här kan vara något för dig och din son.

Varma hälsningar

Miki

Share Button