Art of Mentoring 2014

Share Button

Anmäl dig här.

När: 20 – 26 juli 2014
Var: Falkland Centre for Stewardship, Fife, Scotland
Kursbeskrivning: I en tid av stora förändringar och möjligheter, är det avgörande att skapa förhållanden till naturen som präglas av lust och livslångt lärande.

Art of Mentoring är en vecko-lång fördjupning i en levande, lärande kultur som främjar natur- och självkännedom.

Denna workshop förser dig med kunskap, verktyg och övningar som berikar dina förhållanden och gör det möjligt för dig att skapa en kraftfull kultur av naturanknytning i alla delar av ditt liv.

Kursen bygger på en kombination av inslag från modern utbildning, infödd visdom och  priniciper som observerats i naturen. Kursen väcker nya möjligheter och erbjuder tydliga, specifika sätt att arbeta vidare.

Under vägledning av bland andra Jon Young, Mark Morey, Maeve Gavin, Miki Dedijer och ett internationellt lag av erfarna facilitatorer, innehåller varje dag aktiviteter för individen och för gruppen. Dessa sker mestadels utomhus, och omfattar konsten att ställa frågor, spårning, utbildning för naturvetare, träning för sinnlig vakenhet, inspirerande berättelser, sång, skapande konst och diskussion. Under hela veckan bygger vi en generations-överbryggande by med rötterna i natur, musik och mentorskap.

Share Button