Helad av Dr. Skog

Share Button

Har du ibland längtat ut i skogen då du känt dig nere?

Nu har forskarna förstått värdet av din intuition. Sveriges Lantbruksuniversitet har funnit att de som drabbats av utmattningsdepression återhämtar sig snabbare genom att vistas i skogen än de som inte gör det.

Det är glädjande. Och det väcker frågan varför vården ofta vänder sig till naturen som en sista lösning, genom vildmarksterapi eller grön rehabilitering. Varför vänta tills vi är sjuka för att tillgodose vårt behov av skogen?

Ordet ”att hela” syftar på att göra någonting helt igen. Det är roten till ordet ”hälsa”. Sjuka är vi när vi på något sätt är avskiljda från det hela, när vi har dålig hälsa. God hälsa och ett förhållande till god natur är oskiljaktiga.

Vad har du för erfarenhet av att ett djupare förhållande till naturen i vardagen gör dig både lugnare och lyckligare?

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>