Orreviks Gård

Share Button

Med marker som sträcker sig från tallhedar på nakna gnejshällar till strandängar vid salta sund, är Orreviks Gård idealisk för att knyta an till naturens alla skiftningar.

Här på Bokenäsets lummiga sydsida, en timme norr om Göteborg, firar vi äppelskördar om hösten, delar berättelser vid midvinter, och uppmärksammar havsöringens återkomst i april.

Stora delar av in- och utägorna beboddes av jägare och samlare redan för 8000 år sedan. Gården etablerades redan 1380, och var i samma familjs ägor under nästan fem sekler.

Idag präglas gårdsbilden av mangårdsbyggnaden från 1776, som renoverats med lera, gödsel och halm från markerna. Här finns även Orreviks Gårds Pensionat, ett trevåningshus som är i stort sett oförändrat sedan det byggdes år 1929.

Hjärtligt välkomna!

Share Button