En lek på ett hygge

Share Button

Vi var åtta vuxna som vandrade ut på en avverkningsyta i helgen för att leka.

Förra veckan var det här en planterad granskog, med några insprängda lövträd i dunkel skugga och tjock barrbädd. Nu är det en ljus plats full av förväntan där lövträden kan breda ut sina kronor.

Vi lät oss inspireras av en berättelse från Australien. Den handlar om en plats i förfall, en plats där landet inte längre bar frukt, örterna vissnade och djuren försvann.

Villrådig och vilsen, kontaktade myndigheten de lokala aboriginerna. “När ni levde här frodades landet. Nu är det döende. Vi vet inte vad vi gör för fel. Kan ni hjälpa oss?”

“Visst, gärna,” var svaret. “Vad behöver ni?” undrade mydigheten. “Inget,” svarade de. “Vad ska ni göra då,” undrade myndigheten. “Vi ska ha picknick.”

Genom att sitta på en plats, att besöka den regelbundet och vara närvarande i naturen, skapar vi ett förhållande där vi lär känna varandras behov. Vi ser. Vi lyssnar. Vi värnar.

Så vi var åtta vuxna som gick ut på ett hygge för att ha picknick och leka; åtta vuxna, en liten eld, och delikat mat. Hela dagen lekte vi tillsammans i solen. Vi skrattade, åt och vilade. Och när dagen ändade, kom stjärnorna fram. Några tände en liten eld och somnade på en bädd av granris under bar himmel.

När vi träffades morgonen därpå hade de berättelser om mörkret. De hade upptäckt saker om natthimlen de aldrig vetat tidigare. Och alla hade vi lärt oss att vi kan leka tillsammans med naturen, och hela både oss själva och vår omgivning.

Vi lämnade hygget som vi fann det, suddade ut alla spår av vår eld och våra bäddar. Kvar fanns glädjen, skratten och leken. Spindeltrådarna glänste i kvällsolen. Två ekorrar snurrade runt i en asp. Och åtta nyvakna människor återvände hem genom en ravin.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>