Bibliotek

Share Button

Det är lätt att ta naturen för självklar, och våra barns tillgång till den som given. Men idag vistas hälften så många barn i skogen som för bara 20 år sedan.

Det finns mycket som visar att ostrukturerad, tidlös lek i naturen är nödvändig för att barn ska utveckla sin fulla potential till god fysisk och mental hälsa.

Studier visar att barn som får vistas i naturen bland annat är friskare, får bättre språkkunskaper, ökad kreativitet, bättre koncentration, mer själv-disciplin, och blir mer observanta och oberoende. Fördelarna är många även för vuxna.

Här i biblioteket kan du läsa några av dessa studier, och även andra artiklar och rapporter som förklarar varför en djup kontakt med naturen är nyttigt för allas våran mentala och fysiska hälsa och utveckling.

SVENSKA

ENGELSKA

Share Button