Aranya

Share Button

Aranya

Aranya upptäckte permakultur på sena 80-talet, då han hade turen att möta en av Englands första designers. Han fann att ämnet innehöll mycket sunt förnuft som inspirerade honom till att tillämpa principerna på sitt eget liv. Under 90-talet föreläste och debatterade han flitigt om miljöfrågor på skolor och universitet, och i media för en rikstäckande kampanjgrupp.

Efter att ha genomfört den 72 timmar långa Designkursen, deltog han i den veckolånga kursen Att Undervisa Kreativt om Permakultur, för att sedan genomföra första delen av City and Guilds Adult Education Teaching Certificate. Han har också designat och genomfört flera stora trädgårdsprojekt under det senaste årtiondet, som utgjort större delen av hans Diploma in Applied Permaculture Design portfolio , som slutfördes i september 2003. Samma år skapade han gruppen Permaculture Musicians , vars första skörd var ‘Earth Stars’ – en CD skiva med sånger till stöd för permakulturprojekt.

Under fem år (september 2000-5), var Aranya verksam inom Permaculture Association, innan han byte fokus till att utveckla processen för diplomering inom permakultur. I dag erbjuder han utbildningar för lärare inom Diplomsystemet, och stödjer lärlingar som söker sina egna vägar till ett diplom. Han är också en efterfrågad permakulturlärare, som håller runt 10 fullständiga designkurser per år för tillfället,och till dags dato ett fyrtiotal. Han känner att permakultur har många lösningar att erbjuda oss, och tycker om att lära ut något som kan vara av stor betydelse i all våras liv. För tillfället koordinerar han ett flertal projekt, bland annat att utveckla distanskurser och att avsluta sin bok, Step-by-step Guide to the Permaculture Design Process.

Aranya Gardens ~ Aranyas hemsida

Abundant Future ~ Aranyas blogg

Eposta Aranya

Share Button